Comment & Analysis
Eagarfhocal
Nov 5, 2018

Le Vóta Airgeadais ag an GSU, Is Fíorgheallshealbhóirí Anois na Mic Léinn

Is cinnte gur toradh na hagóidíochta go bhfuil an dara vóta anois ag mic léinn ar Choiste Airgeadais an Choláiste.

Read Editorial in English (Léigh as Bearla an t-Eagarfhocal) »
Leis an mBord Eagarthóireachta

Nuair a bhí Oscar Wilde ina mhac léinn ar Choláiste na Tríonóide, cheap sé gurbh é an t-airgead an rud is tábhachtaí sa saol. Nuair a chuaigh sé in aois, a scríobh sé, bhí a fhios aige gurbh é an rud is tábhachtaí.

Mar sin de, is deacair áibhéil a dhéanamh faoin dara vóta ar Choiste Airgeadais an Choláiste atá anois faighte ag mic léinn, tar éis na mblianta gan ach ionadaí amháin.

Ní hionann sin agus a rá gur leor an dá vóta chun bunchinntí nó na beartanna airgeadais is díobhálaí de chuid an Choláiste a chealú – ach is comhartha eile é go bhfeictear na mic léinn faoi dheireadh mar gheallshealbhóirí fiúntacha i bpróiseas cinnteoireachta an Choláiste.

ADVERTISEMENT

Tá sé seo ag teacht le fada. Bhí locht Aontas na Mac Léinn Choláiste na Tríonóide (TCDSU) le feiceáil roimhe, mar shampla, agus é ag iompar ar nós geallshealbhóra nuair nach bhfaca an Coláiste é ach mar chor sa scéal. Le gach gearán oifigiúil ó hiaroifigigh TCDSU – maidir le míreanna ar chláracha Boird, fógraí foirmeálta easaontaithe, achomhairc fada os comhair na gCuairteoirí – ní bhfuair siad ach comhréiteach comharthach.

I mí Márta, tarraingíodh aird le cuairt an Phropaist Patrick Prendergast ar Theach a Sé chun idirghabháil a dhéanamh le ceannairí na gluaiseachta Thóg ar ais an Tríonóid. Cé gur cuireadh fainic ar mhic léinn gan barraíocht tábhachta a chur leis an bheart seo – buaileann an Propast le daoine in Uimhir a hAon Shráid Grafton de ghnáth – luathchomhartha a bhí ann, ní amháin gur roghnaigh an duine is ceannasaí sa Choláiste a bhealach a athrú, ach gur mhothaigh sé freisin nach raibh an dara rogha aige.

Beidh sé le feiceáil cinnte gurbh é an t-athrú iomlán ar an dinimic leis na mic léinn ceann de na torthaí is tábhachtaí ar na hagóidí Thóg ar ais an Tríonóid. Os rud é gur maorlathas diamhróireach é Coláiste na Tríonóide go minic, caithfear cuimhniú nár chóir do na geallshealbhóirí bheith géilliúil ciúin an t-am ar fad.

Ní chaithfidh tú bheith i do shaineolaí sanasaíochta chun sainmhíniú éagsúil an fhocail “geallshealbhóir” a bheith agat: “duine ar bith atá in ann do lá a scriosadh.” Ba chóir do cheannairí mac léinn sin a chuimhniú sa todhchaí.