Comment & Analysis
Eagarfhocal
Mar 19, 2020

Le Mic Léinn Á nDíbirt, Tá an Coláiste ag Dul sa Seans

Is deacar cinneadh an Choláiste gan móran feasa a thabhairt dá gcónaitheoirí a thuiscint.

Read Editorial in English (Léigh as Bearla an t-Eagarfhocal) »
Leis an mBord Eagarthóireachta

Tá athrú ollmhór ag teacht ar an saol mar a bhí aithne againn air, agus an tsochaí ina chíor tuathail de dheasca an choróinvíris.

Ach do mhic léinn na Tríonóide – go háirithe dóibh siúd ó thar lear – ina gcónaí i lóistín an Choláiste, chuaigh cúrsaí in olcas arís aréir, nuair a insíodh dóibh go raibh 48 uair acu chun a lóistín a fhágáil, “go dtí go bhfógrófar a mhalairt”.

Is deacar cinneadh an Choláiste gan móran feasa a thabhairt dá gconaitheoirí a thuiscint.

ADVERTISEMENT

Níl aon dul amú ar éinne maidir le scála an dúshláin roimh an tír, ach muna bhfuil rún éigin ar eolas ag an gColáiste, níl sé freagrach chun mic léinn a chuir amach i lár pandéime.

Do mhic léinn idirnáisiúnta, níl ach dhá lá acu chun pacáil agus eitilt abhaile a aimsiú. Agus tá sé dóchúil go mbeidh ar roinnt dóibh dul ar choraintín ón stáit. Is í seo an fhírinne do roinnt mac léinn, mar gheall ar chinntí an Choláiste.

Agus cé nach bhfuil tionchar ollmhór ar mhic léinn Éireannacha, tá i bhfad níos lú ama acu: i níos lú ná ocht uair a chloig, beidh orthu fhágáil agus áit nua aimsithe acu.

Tá impleachtaí millteacha ag baint le cinneadh an Choláiste. Is cinnte go bhfuil formhór na mac léinn tar éis a lóistín a fhágáil, agus is cinnte go bhfuil freagracht faoi leith ag an gColáiste bac a chur ar spré an ghalair – ach ní chiallaíonn sin go bhfuil deireadh leis an dualgas cúraim atá acu dóibh siúd atá fós ina gcónaí ina lóistín.

Cé gur féidir leis an gColáiste a áiteamh go bhfuil a lóistín mar áit phoraithe don víreas, d’fhéadfaí an rud céanna a rá faoi aon arásán i mBaile Átha Cliath. Ní féidir daoine a dhíbirt óna dtithe, ach sa Choláiste breathnaítear ar mar an chinneadh ceart.

An rud is tábhachtaí anseo ná go bhfuil an Coláiste ag díbirt mac léinn – i slua. Is tearc tiarna talún a d’fhéadfadh é seo a dhéanamh dá gconaitheoirí, agus gan aon bhaol píonóis.

Agus iad ag ordú do mhic léinn chun fhágáil, tá an Tríonóid sásta dul sa seans leo in am an ghátair.