Comment & Analysis
Eagarfhocal
Oct 6, 2020

Tá Schols Eilíteach, Ach Ní Léir Conas go bhFeabhasóidh Moltaí an Fáil atá Orthu

Thóg an Léachtóir Sinsearach athruithe beartaithe ar scrúduithe Schols go dtí Comhairle na hOllscoile i Mí Feabhra.

Leis an mBord Eagarthóireachta

Ní raibh mórán poiblíochta ag nuacht na seachtaine seo go bhfuil an Coláiste ag smaoineamh ar ollchóiriú radacach a dhéanamh ar scrúduithe Scoláireachta Fondúireacht Choláiste na Tríonóide (Schols) – a chuirfeadh páipéar ginearálta amháin agus measúnú leanúnach in áit an chórais reatha.

Is gné lárnach d’fhéiniúlacht Choláiste na Tríonóide thar na blianta iad na scrúduithe móra le rá agus dúshlánacha seo. Is spreagadh iad na duaiseanna – béilí saor in aisce, táillí saor in aisce agus lóistín ar champas – do mhic léinn páirt a ghlacadh sa saol acadúil. Tá na scrúduithe mar cheann de na naisc atá fágtha idir Coláiste na Tríonóide agus Oxford agus Cambridge.

Tá an-chlú ar dheacracht na scrúduithe seo, agus d’fhéadfaí a argóint, do go leor mac léinn, gur iarsma d’oidhreacht Choláiste na Tríonóide é Schols, níos mó ná gné dá fhéiniúlacht. Is minic a bhíonn na mic léinn a bhainfeadh an leas is mó as Schols faoi mhíbhuntáiste agus ní bhíonn siad chomh rathúil céanna le mic léinn atá na hacmhainní acu a bheadh ábalta maireachtáil gan na buntáistí uile scoláireachta.

ADVERTISEMENT

Luaigh an Léachtóir Sinsearach Kevin Mitchell níos mó “insroichteachta” mar chúis leis na hathruithe seo a chur i bhfeidhm, ach d’fhéadfaí go leor eile a dhéanamh chun na scrúduithe a dhéanamh níos inrochtana. Tríd an scrúdú a dhéanamh an tseachtain tar éis na seachtaine measúnaithe i bhFéile Mhichíl, áfach, bíonn níos lú ama ag mic léinn ullmhú do scrúduithe ná dá ndéanfaí iad i mí Eanáir. Agus, is minic go mbíonn míbhuntáiste i measc mac léinn a mbíonn orthu a mbealach a dhéanamh tríd an coláiste le poist pháirtaimseartha mar thoradh ar mheasúnú leanúnach.

In ainneoin nach raibh mórán poiblíochta ann maidir leis na pleananna, bhí Scoláirí ag labhairt faoina n-imní maidir leis na hathruithe atá beartaithe, ag rá go bhféadfadh mic léinn a bheith “faoi níos mó bhrú” agus obair chúrsa á cur san áireamh agus go mbeadh na scrúduithe níos iomaíche. Tá sé deacair, áfach, a fheiceáil conas a dhéanfadh athrú ar an gcóras é a bheith níos iomaíche ná mar atá sé faoi láthair.

Suimiúil go leor, bhí na forbairtí seo ar an bhfód ó mhí Feabhra – sular chuir an coróinvíreas iallach ar ollscoileanna athmhachnamh a dhéanamh ar a modhanna measúnaithe. Anois is cosúil go bhfuil athruithe ar an scrúdú beagnach dosheachanta.

Cibé athruithe a bheidh i gceist, áfach, ba cheart iad a chur i bhfeidhm ar mhaithe leis na mic léinn thar aon rud eile.