Comment & Analysis
Eagarfhocal
Jan 11, 2021

Tá Bearta Maolaithe mar Bhua do Mhic Léinn, Ach Tháinig an Chumarsáid Ró-Dhéanach

An tseachtain seo d’fhógair raidhse de bhearta maolaithe don tréimhse scrúdaithe atá le teacht.

Leis an mBord Eagarthóireachta

I measc líon na gcásanna a bhí ag dul in airde agus dianghlasáil eile, bheadh ​​sé an-éasca an dea-scéal do mhic léinn a chailloúnt an tseachtain seo caite. Tar éis neamhairde a thabhairt arís ar mhic léinn tríú leibhéal agus iad ag fógairt srianta dianghlasála, bhí cúiseanna ag mic léinn na Tríonóide le ceiliúradh. D’fhógair an Coláiste i ríomhphost go bhfanfadh cuid de na bearta maolaithe, a tugadh isteach an samhradh seo caite do scrúduithe, i bhfeidhm don séasúr scrúdaithe atá le teacht mar aitheantas ar an “staid an-deacair agus an-strusmhar” ina gcaithfidh mic léinn iarracht a dhéanamh staidéar a dhéanamh.

An tsamhradh seo caite, mhol an Bord Eagarthóireachta seo oifigigh an Choláiste as an raon beart maolaithe a tugadh isteach don tréimhse scrúdaithe sin, ag admháil cé nárbh é an beartas neamh-dhíobhálach iomlán a bhí á éileamh ag go leor mac léinn, ba bhogadh cóir agus atruach é ón gColáiste.

Mar sin féin, cé gur cheart moladh a thabhairt don Choláiste sa chás as uchta na mbearta seo a thógáil isteach, níl a láimhseáil ar scrúduithe go hiomlán gan locht. Cé gur féidir le mic léinn scrúduithe a chur siar go huathfheidhmeach gan cúis a thabhairt, agus gur féidir le mic léinn a bhfuil a marcanna ag comhaireamh ina marc deiridh na scrúduithe a shuí arís chun a scór a fheabhsú fiú má éiríonn leo pas a fháil cheana féin, tá an Coláiste tar éis deireadh a chur le gnéithe eile dá mbearta ó scrúduithe samhraidh, ina measc deis níos leithne a tabhairt do mhic léinn pas a bhaint amach trí chúiteamh nuair fhaigheann mic léinn 40 faoin gcéad ar an iomlán pas a fháil sa bhliain beag beann ar mhodúil a theip orthu.

ADVERTISEMENT

Ní dhéanann sé ciall don Choláiste a bhearta maolaithe a athrú nuair nach bhfuil mórán athraithe faoi staid an choróivíris ó scrúduithe samhraidh na bliana seo caite. I Mí na Samhna, mhol an Léachtóir Sinsearach Kevin Mitchell don Choiste Staidéar Fochéime nár cheart go mbeadh níos mó bearta éigeandála ann do scrúduithe, ag taispeáint easpa aitheantais do na deacrachtaí atá fós ag mic léinn agus athrú ó bhonn as cuimse le cúpla lá anuas.

I gcás go leor mac léinn, tháinig an ríomhphost seo go déanach sa lá freisin. Ba cheart go mbeadh an cinneadh seo déanta ag an gColáiste níos luaithe d’fhonn a bheith cóir ar mhic léinn, go leor acu a raibh faoi bhrú míchuí thar thréimhse na saoire mar gheall ar easpa cumarsáide ar na bearta maolaithe seo.