Comment & Analysis

blank

Tá Comhpháirtíocht Leathnaithe na Tríonóide le Columbia ag Teacht lena Spriocanna Domhanda

B'fhiú go mór don Choláiste inspioráid agus ceachtanna a ghlacadh ó ollscoil den chéad scoth mar seo.
blank

Arís Eile: Tuilleadh Maoinithe, Seachas Maoirseacht, atá de Dhíth chun Ardoideachas a Fheabhsú

Is cosúil go bhfuil an rialtas meáite ar gan rudaí a dhéanamh a réiteodh an ghéarchéim ardoideachais mar is ceart.
blank
Editorial

Trinity’s Expanded Columbia Partnership in Line With its Global Ambitions

The College would be wise to take inspiration and learn from this world-class university.
By The Editorial Board
blank
Editorial

Once Again: More Funding is The Way to Improve Third-Level, Not Increased Oversight

The government seems intent on not doing things that will actually solve the crisis third-level faces.
By The Editorial Board
blank

In Ainneoin na nDeacrachtaí, Tá a Chlú Idirnáisiúnta mar Ollscoil Thaighde Caomhnaithe ag an Choláiste

Shonraigh straitéis taighde nua-sheolta na Tríonóide a rath mar aon leis na constaicí atá roimh acadóirí.
blank

Ní Leor Iarrachtaí an Rialtais chun Ardoideachas a Éascú d’Iarrthóirí Tearmainn

Ní théann na hathruithe ar riachtanais chónaithe do scéim tacaíochta na mac léinn i ngleic leis an fhadhb mar is cóir.
blank
Editorial

The Government’s Efforts to Include More Asylum Seekers in Higher Education Are a Piecemeal Concession

The changes to residency requirements for the student support scheme hardly scratch the surface of the problem.
By The Editorial Board
blank
Editorial

Trinity Has Defied the Odds to Hold Its Status as a World-Class Research University

The College’s newly launched research strategy highlighted its success as well as the obstacles facing academics.
By The Editorial Board
blank

Ní Leor an Staidéar Féidearthachta Iontrála a Shíneadh – Caithfidh an Coláiste Athrú Náisiúnta a Spreagadh

Cúig bliana ó thabhairt isteach na scéime, is beag forbairt fhollasach atá déanta uirthi.
blank

Níor Chóir don Rialtas Díriú ar Bhuanna Tapa Agus an Earnáil Ardoideachais ag Fulaingt

Léiríonn fás na bprintíseachtaí go bhfuil borradh faoin spéis sa bhreisoideachas, ach caithfidh an rialtas tosaíocht a thabhairt do bhunmhaoiniú.