Comment & Analysis

blank

Mí amháin óna cruthaíodh é, tá an Roinn Ardoideachais ag Cruthú a Fhiúntais

An tseachtain seo, d’fhógair an rialtas go mbeidh pacáiste €168 milliún ar fáil don tríú-leibhéal, díreach cúpla mí tar éis a rá go mbeidh ar ollscoileanna soláthar a dhéanamh dóibh féin le linn na paindéime.
blank

Tá Seachtain na bhFreisir Láimhseáilte ag an CSC go Stuama. Ba Chóir d’Ollscoileanna é seo a Thabhairt faoi Dheara

Dúirt an CSC an tseachtain seo go mbeadh aonach na bhfreisir ‘srianta go mór’ go fisiciúil.
blank
Editorial

A Month Since its Creation, the Higher Education Dept is Proving its Worth

The government announced a €168 million package for third-level this week, just months after saying that universities would have to fend for themselves during the pandemic.
By The Editorial Board
blank
Editorial

The CSC has Handled Freshers’ Week Prudently. Universities Should Take Notes

The CSC this week said that freshers’ fair would be physically ‘hugely restricted’.
By The Editorial Board
blank

Tá Mic Léinn ag Labhairt Faoi Chiníochas ar Champas. Is Gá Go n-Éisteann Ollscoileanna Leo

Tugadh neamhaird do shuarachas an chiníochais ar champais ollscoileanna le fada, ach diaidh ar ndiaidh tá sé ag teacht chun solais.
blank

Níl Cur Cuige an Rialtais i dTreo na hArdteiste Sásúil

Insíodh do dhaltaí Ardteiste an tseachtain seo go n-eiseofar na torthaí mí níos déanaí ná mar is gnách.
blank
Editorial

Students Are Talking About Racism on Campus. Universities Must Listen

The ugliness of racism on university campuses has long been ignored, but is slowly coming to light.
By The Editorial Board
blank
Editorial

The Government’s Approach to the Leaving Certificate Has Left Much to be Desired

Leaving certificate students were informed this week that results would come out a month later than usual.
By The Editorial Board
blank

Ní Scriosaíonn Ceapachán Bean Amháin mar Uachtarán Ollscoile an Uasteorainn Gloine

An tseachtain seo, tháinig an tOllamh Kerstin Mey ar an gcéad uachtarán ollscoile ban riamh in Éirinn.
blank

Nochtaigh an Coróinvíreas na Laigeachtaí a Bhaineann le hIontaibh sa Tráchtálaíocht

Fágfaidh Banc na hÉireann an campas an tseachtain seo chugainn agus críochnóidh sé haontais urraíochta leis an Trionóid.