Comment & Analysis

blank
Editorial

In Symbol of the Funding Crisis, Even Graduate Status is Affected

The cuts to the service are just another symptom of the core problem: a lack of funding.
By The Editorial Board
blank

Agus muid ag Éileamh Maoiniú Ceart, Tá Níos Mó Comhghuaillithe in Aice Láimhe

Idir mic léinn as an Tuaisceart, iarchéimithe agus tuismitheoirí le fiachas - tá macasamhlacha agus comhghuaillithe ag an ngluaiseacht ar son oideachais saor in aisce.
blank
Editorial

In Arguing for a Properly Funded System, More Allies are Available to Us

From Northern Irish students to postgrads to parents going into debt – the free-fees movement has parallels and allies.
By The Editorial Board
blank

Cruthaíonn Plé ar Dheontais Deis Dúshláin na n-Iarchéimithe a thógáil isteach sa Lárshruth

Ní easpa deontas cothaithe í an fhadhb amháin atá ag crá iarchéimithe, agus is minic a fheictear iad mar dhaoine imeallacha i ndíospóireachtaí faoi dheacrachtaí na bhfochéimithe.
blank
Editorial

Discussions Over Grants Provide an Opportunity to Bring Postgraduate Issues Back Into the Mainstream

The lack of maintenance grants is not the only issue faced by postgraduate students, who are too often seen as peripheral figures in debates dominated by undergraduate concerns.
By The Editorial Board
blank

Tá Díscor Cúrsa Gaeilge in Ollscoil Uladh Achrannach, go Fiú do Dhaoine atá in aghaidh Gluaiseachta na Gaeilge

Go fiú do dhaoine neamhbháúil do chás na Gaeilge, is cúis buartha atá i ndíscor cúrsa le sástacht mhór mac léinn agus céimithe infhostaithe.
blank
Editorial

Discontinuation of Ulster University’s Irish Course is Troubling, Even to Those Removed From the Language

Even to those unsympathetic to the Irish language, the termination of a course with high student satisfaction and employable graduates is worrying.
By The Editorial Board
blank

Le Straitéis Nua, B’fhéidir go n-Éireoidh le Pleananna Fiontraíoch Cholaiste na Tríonóide don Chéád Uair

Cáineadh Coláiste na Tríonóide de bharr a chur chuige maidir le fiontair, ach tá cur chuige nua le feiceáil i gceapadh duine chun tacú le gnólachtai nuathionscanta.
blank
Editorial

With a New Strategy, Trinity’s Entrepreneurship Plans May Succeed Where Past Plans Have Been Unpopular

Trinity has been criticised for its approach to entrepreneurship, but hiring someone to support startups suggests a new approach.
By The Editorial Board
blank
Editorial

Reasons Behind Rejection of Oisín House Display Profound Underestimation of Accommodation Crisis

For Trinity’s future, having a place for accommodation and facilities is much more important than aesthetics.
By The Editorial Board