Comment & Analysis

blank

Tá Díscor Cúrsa Gaeilge in Ollscoil Uladh Achrannach, go Fiú do Dhaoine atá in aghaidh Gluaiseachta na Gaeilge

Go fiú do dhaoine neamhbháúil do chás na Gaeilge, is cúis buartha atá i ndíscor cúrsa le sástacht mhór mac léinn agus céimithe infhostaithe.
blank
Editorial

Discontinuation of Ulster University’s Irish Course is Troubling, Even to Those Removed From the Language

Even to those unsympathetic to the Irish language, the termination of a course with high student satisfaction and employable graduates is worrying.
By The Editorial Board
blank

Le Straitéis Nua, B’fhéidir go n-Éireoidh le Pleananna Fiontraíoch Cholaiste na Tríonóide don Chéád Uair

Cáineadh Coláiste na Tríonóide de bharr a chur chuige maidir le fiontair, ach tá cur chuige nua le feiceáil i gceapadh duine chun tacú le gnólachtai nuathionscanta.
blank
Editorial

With a New Strategy, Trinity’s Entrepreneurship Plans May Succeed Where Past Plans Have Been Unpopular

Trinity has been criticised for its approach to entrepreneurship, but hiring someone to support startups suggests a new approach.
By The Editorial Board
blank
Editorial

Reasons Behind Rejection of Oisín House Display Profound Underestimation of Accommodation Crisis

For Trinity’s future, having a place for accommodation and facilities is much more important than aesthetics.
By The Editorial Board
blank

Nochtann Fáthanna le Diúltú Iarratais Tí Oisín Gannmheas Trom na Géarchéime Iostais

Do thodhchaí Choláiste na Tríonóide, tá spás le haghaidh áiseanna agus iostas i bhfad níos tábhachtaí ná aestéitidil.
blank
Contribution

For an American Student, Surprise at Strength of Trinity’s Influence

Trinity acts as a very big fish in a small pond, and its location helps it wield a greater influence over Irish life than any university does on the US.
By Nora Donnelly
blank

I Sracfhéachaint ar an Ríocht Aontaithe, Feiceann Daoine i gcoinne Scéimeanna Iasachtaí Dearbhú a n-Argóintí

Trí iasachtai a chur in áit deontas do mhic léinn ó chlanna ioncaim íseal, is sampla foirfe é an Ríocht Aontaithe do dhaoine a thugann rabhadh faoi bhaoil scéimeanna iasachtaí.
blank
Editorial

Looking to the UK, Opponents of Loan Schemes Can See Their Arguments Vindicated

By replacing grants for students from low-income backgrounds with loans, the UK is a perfect example for those who warn of the dangers of student loan schemes.
By The Editorial Board
blank

Is Deacair Conas a Dhéanfadh Forbairt Tí Oisín Áit Níos Measa de Shráid an Phiarsaigh a Thuiscint

Diúltaíodh cead de bharr an tionchair físiúla ar shráid i “gceantar caomhnaithe” - ach is folamh agus ag titim as a chéile atá an tsráid.